JKP KOMUNALAC d.o.o. Hadžići je sklopio direktni sporazum sa firmom TIM System d.o.o. Sarajevo za usluge “Mjesečno korištenje i održavanje softvera za satelitsko praćenje vozila”.