Vozila

  • Podaci iz saobraćajne dozvole
  • Podaci iz tehničke knjige vozila, podaci iz tehničkih knjiga nadgradnje (rampa, sistem za hlađenje tovarnog prostora, kran itd.)
  • Zaduženja vozila prema vozačima sa fotografijama vozila u momentu zaduženja, uključujući obrasce o zaduženju vozila, zaduženoj opremi, ugovorima i punomoći

Vozači i putni nalozi

  • Podaci o vozačima iz vozačke dozvole, podaci o vozačima iz osobne karte, pasoša i licenci
  • Unos, administiranje, izdavanje, obrada i arhiviranje putnih naloga, (PN3 i PN4 putni nalozi)
  • Unos, izdavanje i arhiviranje potvrda o dnevnim aktivnostima vozača

Najave intervencija (alarmni sistem)

  • Najava isteka registracije
  • Najava isteka izvršenog redovnog servisa
  • Najava isteka o validnosti atesta na vozilima ili pripadajućih podsklopova na vozilu
  • Obavezna baždarenja pripadajuće opreme na vozilu, (PP aparat, manometri itd.)
  • Najava o isteku licenci kao i ostale dokumentacije koja je periodična

Upravljanje štetama

  • Praćenje i vođenje procesa šteta, (nastanak, stanje, proces pogodbe, rezultat nagodbe)
  • Unos slika – nastanak štete i po okončanju sanacije, Unos i administriranje prateće dokumentacije

Evidencija pneumatika (guma)

  • Unos i administriranje podataka o zamjeni pneumatika, (puni naziv i oznaka pneumatika, montaža, garancija, pripadajuće osovine, kilometraža, historija korištenja)

Aktivnosti vozača

  • Elektronsko izdavanje Potvrda o aktivnostima vozača
  • Evidentiranje Potvrda o aktivnostima vozača
  • Arhiviranje izdatih potvrda

Evidencija troškova redovnog i vanrednog održavanja

  • Podaci o registraciji vozila
  • Podaci o izvršenim redovnim servisima na vozilu
  • Podaci o atestima vozila ili pripadajućih podsklopova na vozilu
  • Podaci o obaveznim baždarenjima pripadajuće opreme na vozilu,(PP aparat, manometri i sl)
  • Podaci o točenjima goriva, podaci o nasutim tečnostima
  • Unos i administriranje podataka o svim vanrednim interevencijama na vozilu, (vanredne opravke sklopova na vozilu

Kontrola goriva

  • Evidencija usutog goriva
  • Programsko izračunavanje potrošnje goriva po vozilu, grupi vozila i floti u cjelini
  • Analize potrošnje prema različitim vremenskim intervalima
  • Analize potrošnje prema modelu i tipu vozila
  • Kontrola rada pumpi

Evidencija o servisnim centrima

  • Podaci o servisnim centrima, (radionice, autoshop-ovi, osiguravajuće kuće itd.), cijena radnog sata za svaki servisni centar