Fleet Management Experience (FME) je platforma koja sistemski omogućava upravljanje i optimizaciju troškova flote vozila

Osnovna funkcija je evidencija i kontrola troškova vozila koja dovodi do smanjenja troškova transporta i do 20%.

Evidencijom troškova na ovaj način dolazi do povećanja efikasnosti upravljanja flotom vozila kao i elektronska evidencija koja je na raspolaganju u svakom trenutku.

Kontaktirajte nas +387 33 777 701