Vozila

 • Podaci iz saobraćajne dozvole
 • Podaci iz tehničke knjige vozila, podaci iz tehničkih knjiga nadgradnje (rampa, sistem za hlađenje tovarnog prostora, kran itd.)
 • Zaduženja vozila prema vozačima sa fotografijama vozila u momentu zaduženja, uključujući obrasce o zaduženju vozila, zaduženoj opremi, ugovorima i punomoći

Vozači i putni nalozi

 • Podaci o vozačima iz vozačke dozvole, podaci o vozačima iz osobne karte, pasoša i licenci
 • Unos, administiranje, izdavanje, obrada i arhiviranje putnih naloga, (PN3 i PN4 putni nalozi)
 • Unos, izdavanje i arhiviranje potvrda o dnevnim aktivnostima vozača

Najave intervencija (alarmni sistem)

 • Najava isteka registracije
 • Najava isteka izvršenog redovnog servisa
 • Najava isteka o validnosti atesta na vozilima ili pripadajućih podsklopova na vozilu
 • Obavezna baždarenja pripadajuće opreme na vozilu, (PP aparat, manometri itd.)
 • Najava o isteku licenci kao i ostale dokumentacije koja je periodična

Upravljanje štetama

 • Praćenje i vođenje procesa šteta, (nastanak, stanje, proces pogodbe, rezultat nagodbe)
 • Unos slika – nastanak štete i po okončanju sanacije, Unos i administriranje prateće dokumentacije

Evidencija pneumatika (guma)

 • Unos i administriranje podataka o zamjeni pneumatika, (puni naziv i oznaka pneumatika, montaža, garancija, pripadajuće osovine, kilometraža, historija korištenja)

Aktivnosti vozača

 • Elektronsko izdavanje Potvrda o aktivnostima vozača
 • Evidentiranje Potvrda o aktivnostima vozača
 • Arhiviranje izdatih potvrda

Evidencija troškova redovnog i vanrednog održavanja

 • Podaci o registraciji vozila
 • Podaci o izvršenim redovnim servisima na vozilu
 • Podaci o atestima vozila ili pripadajućih podsklopova na vozilu
 • Podaci o obaveznim baždarenjima pripadajuće opreme na vozilu,(PP aparat, manometri i sl)
 • Podaci o točenjima goriva, podaci o nasutim tečnostima
 • Unos i administriranje podataka o svim vanrednim interevencijama na vozilu, (vanredne opravke sklopova na vozilu

Kontrola goriva

 • Evidencija usutog goriva
 • Programsko izračunavanje potrošnje goriva po vozilu, grupi vozila i floti u cjelini
 • Analize potrošnje prema različitim vremenskim intervalima
 • Analize potrošnje prema modelu i tipu vozila
 • Kontrola rada pumpi

Evidencija o servisnim centrima

 • Podaci o servisnim centrima, (radionice, autoshop-ovi, osiguravajuće kuće itd.), cijena radnog sata za svaki servisni centar