Na osnovu javnog poziva kojeg je BH Telecom d.d. raspisao za “Nabavka sistema za nadzor i upravljanje voznim parkom BH Telecom-a”, firma TIM System d.o.o. Sarajevo je bila najpovoljnija i pobjedila na tenderu.

Ugovor je potpisan u prostorijama BH Telecom-a.